Uslovi korišćenja

Za sve ponuđene proizvode na stranicama postoji prikazana slika i osnovni opis proizvoda. Ovi uslovi regulišu proces naručivanja, plaćanja, dostave i eventualne reklamacije proizvoda koji se prodaju kroz naše internet prodajno mesto.

Proizvodi se naručuju biranjem, korišćenjem „korpa“ i popunjavanjem elektronskog formulara. Naručeni proizvodi se plaćaju  uplatom preko banke.

Naručeni proizvod isporučujemo u najkraćem mogućem roku.

Naplata

Naplata se vrši u srpskoj valuti, dinarima uplatom preko banke u skladu s ponudom prema kojoj se uplata vrši.

Cene

Cene su izražene sa uračunatim porezom na promet (PDV)

Sigurnost

Obavezujemo se primjenjivati sve razumne mere sigurnosti u svrhu zaštite interesa korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba.  Kada izvršite naručivanje proizvoda, dobićete obaveštenje na ekranu a i putem e-mail-a da je Vaša narudžba primljena. U e-mail-u ćete dobiti i detaljna uputstva za plaćanje.

Korišćenje stranica www.rockcorner.rs

Korišćenjem usluga naših web stranica Vi prihvatate uslove korišćenja. Ako niste saglasni sa uslovima korišćenja nemojte koristiti ove stranice. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi preduzeće Rock Corner  d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10z, lokal 41. 11070 Novi Beograd, te služe kao elektronsko prodajno mjesto  - web shop. Rock Corner  d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene.

Autorska Prava

Autorska prava su u celosti zadržana. Celokupan sadržaj i formati na stranicama www.rockcorner.rs su vlasništvo preduzeća Rock Corner d.o.o. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u lične svrhe, ne sme se bez našeg dopuštenja koristiti, niti dalje ustupati trećim licima.